hoa héo rũ vì không có người nhận


hoa héo rũ vì không có người nhận magnify

hoa héo rũ

vì không có người nhận

"Tôi nhìn thấy có những nhà báo ôm hoa đứng dưới mưa trời ảm đạm trước cửa toà Hà Nội. Họ biết đồng nghiệp của họ vô tội và họ tin rằng những người bị oan khuất sẽ được trả tự do ngay sau phiên toà này. Và họ còn chờ cái ngày mà những đồng nghịêp bị hàm oan phải được xin lỗi, cải chính và bồi thường danh dự. Nhìn họ mà rơi nước mắt. Họ vẫn kiên nhẫn để chờ đợi một phiên toà công bằng.

Nhưng hoa héo rũ vì không có người nhận.

Người nhận lại trở vào nhà lao rồi!"

Võ Thị Hảo

Blog VoThiHao