RSF biểu tình phản đối

trước đại sứ quán VN tại Paris


Nhân kỷ niệm 60 năm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, ngày 10/12/2008, tổ chức Ký Giả Không Biên Giới (RSF) đã biểu tình trước đại sứ quán VN và Syrie tại Paris để phản đối các chính phủ này giam giữ các nhà báo và những người chống đối trên mạng. Đại diện RSF đã phát biểu:

Việt Nam và Syrie đang được điều khiển bởi các chính phủ không ngần ngại bắt người vì lý do chính trị. Đối với họ, Bản Tuyên Ngôn mà chúng ta kỷ niệm 60 năm ngày hôm nay không có giá trị gì cả, ngoại trừ để bảo vệ quyền lợi chính trị của họ. Hành động của chúng tôi ngày hôm nay nhằm mục đích nhắc nhở một thực tế đơn giản: Đàng sau mặt tiền sang trọng của các Đại Sứ Quán họ đã che dấu những phòng giam tăm tối“.

rsf_02