Câu đối Tết năm Trâu, 2009 - Hà Sĩ Phu

Câu đối Tết năm Trâu, 2009

Hà Sĩ PhuCHUỘT đi – TRÂU tới
– CHUỘT tạm rút, hang sâu còn dưới đất, chui bồ, rúc cót,
coi chừng lũ CHUỘT rất khôn !
– TRÂU đang về, ách nặng vẫn trên vai, xỏ mũi, quất roi,
yên phận kiếp TRÂU là khổ !

BẰNG-TRẮC Năm Trâu
– Cày bừa xong mổ thịt tế thần, thần phúc thần tài,
đừng ban xuống những quân… PHẢN TRẮC !
– Ve vuốt để lột da bưng trống, trống con trống cái,
hãy vang lên một lẽ … CÔNG BẰNG !

Vịnh con trâu và anh mọt sách
– Đã khệ nệ BỤNG to chứa SÁCH !
– Sao ngu đần ÁCH nặng đeo VAI ?

Nỗi sợ của TRÂU
– Xẻ thịt tế thần, thấy lễ hội, kinh hồn chú NGHÉ !
– Lột da bưng trống, nghe tiếng dùi, bạt vía đàn TRÂU !

Trâu hỏi người
– Lũ trâu đây yên phận cấy cày, thế sự dẫu vô tình,
nghe “Vặt-dziệt” cũng quen đường “phải-trái” !
– Những kẻ nọ mang danh tổ quốc, biên cương đang hữu sự,
việc “mất-còn” không biết lẽ “tồn-vong” ?