Vì Sao?

“30 năm trước chính Thái Lan và Singapore... đã sang đây mời tôi qua nước họ để dạy cho họ về đường hướng phát triển giáo dục, 30 năm sau chính ta phải mời họ sang đây để dạy lại ta điều mà ta đã dạy họ là vì sao”?

Cố GSTS Giáo dục học Dương Thiệu Tống.