Hữu Nghị


Hữu Nghị magnify

Hữu Nghị

. Nguyễn Đăng Thường

Ngộ ở Hà Nội ra

Nị từ Bắc Kinh tới

Gặp nhau trên Hoàng Sa

Bóng Mao Hồ mát rợi.

Ngộ quỳ hôn chân nị

Người đồng chí bá quyền

Anh Trung Quốc cao quí

Tì tay trên vĩ tuyến.

Cúi đầu ngộ vâng dạ

Bọn sinh viên đã lép

Xuống đường ngộ đã dẹp

Nị ngộ cười ha hả.

Tàu ngư phủ bắn chìm

Tha hồ mà uống nước

Xác trôi tím màu sim

Chưa tan mùi bữa trước.

Ải Nam Quan Bản Giốc

Ngộ đã cắt dâng nị

Kế đến là dân tộc

Ngộ xin nị tuỳ nghi.

Mồm nị nở rất tươi

Răng hổ trên hàm rồng

Lưỡi nị đỏ hơn mười

Lá hồng kì lồng lộng.

Nị có nghe gì không

Ơi chú chiệc thân thương

Đảng ngộ đã đồng lòng

Dâng chú cả quê hương.

Trưa nay trên quần đảo

Ta say sưa biển gió

Chia nhau chén rượu đào

Nào nị uống ngộ ngó

Rồi lát nữa chia đôi

Nị ở và ngộ đi

Vết răng nị trên môi

Mang nặng tình hữu nghị.

25/12/2007

Nguyễn Đăng Thường