“…Đó là thủ đoạn đổ vấy cho kẻ khác tội ác xâm lược của chính mình, là thái độ trịch thượng, là thủ đoạn gây sức ép, đe dọa trong đàm phán, nêu ra điều kiện tiên quyết một cách không úp mở. Nói gọn lại, cái thực chất, cái cốt lõi trong ‘đề nghị tám điểm’ của họ chính là chủ nghĩa bành trước đại dân tộc và bá quyền nước lớn ở bàn thương lượng… Đã rõ ràng như ban ngày là tập đoàn cầm quyền phản động Bắc Kinh chưa chịu từ bỏ, dù chỉ là mảy may, chính sách bá quyền nước lớn điên cuồng của chúng….”.

(Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh – Ủy Ban Khoa Học Xã Hội VN - nxb KHXH 1979 - trang 12).

CHINA-VIETNAM/