Kỷ niệm 60 năm

Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền


Nhân Quyền ở Việt Nam

vào Đầu Thế Kỷ 21

Hà Giang (RFA): Thưa bà ngoài những chứng cớ mà các luật sư đưa ra và đã không được tòa xét đến, thì bản thân ông Điếu Cầy đã có cơ hội để trình bầy thêm điều gì cho chính mình không ạ?

Bà Dương Thị Tân (vợ blogger Điếu Cày): Hầu như là khi ông ấy nói thì người ta bảo là luật sư trình bầy rồi, ông không có quyền nói, ông không cần nói nhiều về những vấn đề đó. Ông Điếu Cầy thì ông ấy nói là ở tòa ông không được nói thì ở cơ quan công an làm sao ông ấy có quyền được nói. Vì chính ông Trung Tá công an Hoàng Trọng Dũng ông ấy đã nói, ở đây chỉ có tao và mày, mày không khai ra thì tao đánh cho mày bác sĩ nhìn không ra, luật sư mày tìm mày không thấy. Ông ấy bảo mày không khai ra tao sẽ nhốt mày vào với những tù nhân có bệnh Sida, để cho mày nhiễm bệnh. Tao sẽ pha thuốc vào nước cho mày uống để cho mày tiêu chẩy đến mức suy kiệt mà chết. Thì tôi hỏi đấy là cái tội danh trốn thuế nó như thế nào mà phải tra tấn ông ấy như vậy? Khi ông Hải nói cái điều này ra thì tòa nói là tòa không có trách nhiệm để xem xét.

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/There-is-no-justice-for-blogger-dieu-cay-hgiang-12062008112505.html