chuyện nhỏ to

6kyquan

Sáu kỳ quan của XHCN:

1. Tuy không có nạn thất nghiệp nhưng chả ai làm việc cả.
2. Không ai làm việc, nhưng mà ai cũng được phát lương.
3. Ai cũng có lương, nhưng với số tiền đó không thể mua được gì cả.
4. Mặc dầu không có gì để mua, nhưng mà tất cả đều là của chúng ta.
5. Tuy là tất cả đều thuộc mọi người, nhưng không ai hài lòng cả.
6. Mặc dù mọi người không hài lòng, nhưng vẫn phải bỏ phiếu cho hệ thống chính trị hiện hành.

Kỳ Quan thứ 7 CHXHCNVN:

Một đất nước rất nhỏ nhưng có những xếp hạng rất to.

Trong đất nước rất nhỏ đó có một cái thủ đô rất to.

Trong cái thủ đô rất to này có những con đường rất nhỏ.

Bên những con đường rất nhỏ lại có những ngôi biệt thự rất to.

Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nho nhỏ.

Những cô vợ nhỏ thường dành cho các ông quan to

Những ông quan to thích đeo những cái cặp rất nhỏ, và đặc biệt rất khoái những con số rất to.

Và trong những cái cặp rất nhỏ thường có những dự án rất to.

Những dự án rất to thì hiệu quả lại rất nhỏ.

Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thoát thì rất to.

Nhưng không sao, những thất thoát đó thường được coi là những lỗi rất nhỏ để xử lý nội bộ, hoặc bỏ qua.

Quá lắm, nếu không che đậy được thì những ông quan nhỏ thường được đem ra … “chết thay” cho những ông quan rất to.

Và, những chuyện tưởng là rất nhỏ

đang trở thành những ung nhọt quá to

cho đất nước Việt Nam

rất nhỏ này.

Tiểu Dân

(ĐTL ráp 2 đoạn trên đây từ 2 blogs bạn)