Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng


300 magnify

Vai Trò Của Báo Chí
Trong Đấu Tranh
Phòng Chống Tham Nhũng

(VOV) - Hệ thống pháp luật Việt Nam về báo chí và phòng chống tham nhũng đang từng bước hoàn thiện; nhiều thông tin trên báo chí về chống tham nhũng đều được các cơ quan nhà nước phản hồi.

Sáng nay (28/11) tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Thanh tra Chính phủ tổ chức cuộc Đối thoại lần thứ tư về phòng, chống tham nhũng với cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế về chủ đề “Vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng”. Tham gia cuộc đối thoại có đại diện các nhà tài trợ nước ngoài; Đại sứ quán một số nước tại Việt Nam cùng nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước.