đọc lại chuyện cũ


Những người không đi bằng hai chân

Tôi vừa theo chuyến bay liên hành tinh đến thăm một tinh cầu không xa trái đất. Người trên tinh cầu ấy trông rất giống chúng ta nhưng họ đi đứng bằng hai tay, chúc đầu xuống đất. Có lẽ vì thế nên những thứ trên tinh cầu ấy đều mang những định nghĩa ngược lại với những định nghĩa của chúng ta.

gelada-monkeys1.jpg

Tôi trao đổi với một khoa học gia cùng chuyến bay, chị ấy đã đến tinh cầu nầy một lần rồi nên biết nhiều hơn tôi. Tôi hỏi chị: ‘Tại sao con người ở đây không đi bằng hai chân mà đi bằng hay tay chúc đầu xuống đất như thế?’ Nữ khoa học gia đáp: ‘Vì họ đã được trồng như thế lúc mới sinh ra.’ Tôi thắc mắc: ‘Trồng à? Họ là cây cối ư?’ Chị nói: ‘Không, họ là những con người nhưng chính quyền của tinh cầu nầy đã quyết định trồng họ để tạo nên một giống người hoàn toàn mới, đồng nhất và ưu việt hơn tất cả những giống người trên tất cả những tinh cầu khác.’ Tôi tiếp tục hỏi: ‘Trồng bao lâu thì được một giống người hoàn toàn mới, đồng nhất và tối ưu việt?’ Chị lắc đầu: ‘Không rõ, ta hãy đến hỏi người đại diện của họ’.

Chị khoa học gia đưa tôi đến gặp đại diện của tinh cầu nầy. Ông ấy tuổi đã cao nên hai tay run lẩy bẫy, ráng giữ thăng bằng cho khỏi ngã, cái đầu hói của ông chạm xuống mặt đất, nước dãi tràn ra khỏi cái miệng xệ làm ướt đẫm cả mặt và trán. Chúng tôi hỏi ông: ‘Thưa ngài, chúng tôi từ quả đất đến tham quan tinh cầu nầy, chúng tôi có một thắc mắc muốn hỏi ngài’. Vị bô lão gật đầu: ‘Xin chào, tôi sẵn sàng trả lời’. Câu hỏi mà của chúng tôi muốn nêu lên là: Chính quyền của tinh cầu nầy định trồng bao lâu thì sẽ tạo được một giống người hoàn toàn mới, đồng nhất và ưu việt? Vị đại diện trả lời: ‘Hãy đọc khẩu hiệu kia!’

Tôi liền hỏi một thông dịch viên: ‘Khẩu hiệu ấy nghĩa là gì?’ Thông dịch viên giải thích: ‘Vì lợi ích trăm năm trồng người’. Chúng tôi lại thắc mắc: ‘Thế thì trồng bằng gì?’ Ông đại diện tinh cầu hổn hển đáp: ‘Bằng phân, tất nhiên’.

Khi về lại trái đất tôi sực nhớ rằng tôi đã quên hỏi cái lợi ích ấy là gì và cho ai?