lưu manh vững lập trường


lưu manh vững lập trường magnify

lưu manh vững lập trường

(thơ khuyết danh)

Ở đây
Việt Nam
tôi có thể vào
sexviet chấm com
traigaisex chấm com
giaitrisex chấm com
gaihot chấm com
vân vân và vân vân
những website khiêu dâm đồi trụy
luôn mở rộng cửa đón tôi
...
nhưng
cũng ở đây
Việt Nam
tôi không thể vào
talawas chấm org
vietbao chấm com
rfa chấm org
danchimviet chấm com
vân vân và vân vân
những website chính trị
luôn bị chặn lại trước mặt tôi
(Client Error: URL requested was filtered)
(Your request cannot be serviced due to access restrictions)
(Please contact your System Administrator for further details)
...
thế nên
ở đây
Việt Nam
tôi có thể trở thành một gã du côn
một tên dâm tặc
bất cứ lúc nào
nhưng tôi không thể
lệch lạc về tư tưởng
không sập bẫy diễn biến hòa bình
không bị các thế lực thù địch lợi dụng
...


tôi
một thằng lưu manh
rất vững vàng lập trường chính trị

...

* Chú thích nguồn ảnh: www.xaluan.com (Xã Luận chấm Com)