Cổ vũ cho cái sai còn nguy hiểm hơn nhiều


Cổ vũ cho cái sai còn nguy hiểm hơn nhiều magnify

Cổ vũ cho cái sai còn nguy hiểm hơn nhiều

Nhà báo lão thành Hữu Thọ

Nguyên TBT báo Nhân Dân

Nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa TW

trả lời phỏng vấn:

Sai - đúng cũng là lẽ thường tình ở đời. Chẳng lẽ cuộc đời làm báo lúc nào ông cũng đúng mà không có sai lầm?

Trong đời mình, tôi mắc không ít sai lầm đâu. Nhất là nghề báo, tôi đã từng ba lần được giải thưởng báo chí quốc gia loại cao nhất thì trong đó có tới 2 lần giải thưởng sai.

Giải thưởng báo chí quốc gia cũng không chính xác?

Đúng thế đấy. Lần thứ nhất, tôi ca ngợi công cuộc phá rừng khai hoang ở Phú Thọ. Lần thứ hai, cũng ở đây, tôi ca ngợi việc đưa cây chuối lên đồi. Chỉ đến lần thứ ba, tôi cổ vũ cho việc giao đất, giao rừng thì tôi mới đúng. Và cả ba lần ấy, tôi đều đoạt giải nhất báo chí toàn quốc.

Không phải bao biện nhưng có nhiều động cơ để dẫn đến sai lầm...?

Đúng là có nhiều động cơ dẫn đến việc nói sai, làm sai, viết sai như vì miếng cơm manh áo, quyền lực, danh vọng... Còn cái sai của tôi khi đó là do thiếu hiểu biết và thiếu dũng khí, năng lực, tri thức để nhìn nhận, đánh giá đúng sự việc.

Nhưng nhà báo thì cũng chỉ tuyên truyền, cổ vũ chứ đâu có đề ra được chủ trương, chính sách. Vì vậy, có sai cũng chỉ là tuyên truyền, cổ vũ sai thôi?

Đấy, cái nguy hiểm là ở chỗ ấy. Anh trực tiếp làm sai có khi chỉ một mình anh sai, một đơn vị sai, một địa phương sai. Nhưng anh tuyên truyền cho cái sai, cổ vũ cho cái sai thì nguy hiểm hơn nhiều

Nguồn:

http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=218984