Hanoi Pain - Roger Mitton


Hanoi Pain - Roger Mitton magnify
Hanoi Pain - Roger Mitton

Asia Sentinel: Vietnam faces political turbulence as economic woes worsen.
Divisions within Vietnam's ruling Communist Party have widened in the wake of the nation's continued economic downturn, threatening the nation's long term political stability.

The party's key Central Committee last week held an emergency meeting in an attempt to bolster the fight against rampaging inflation, continued labour unrest and a widening trade deficit.

It is no secret that conflicting views about the root cause of Vietnam's precipitous economic malaise, and about how best to tackle it, have spread through the party's ranks from the topmost leaders in the Politburo down to the rank and file grassroots in the provinces….


BBC: Chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng sản VN trở nên sâu rộng hơn vì nền kinh tế tiếp tục đi xuống, đe dọa tới sự bình ổn chính trị ở trong nước.

Tuần trước, Ban Chấp hành TW đảng vừa có phiên họp khẩn cấp nhằm tìm cách thúc đẩy cuộc đấu tranh chống lạm phát, tình trạng đình công kéo dài và thâm hụt thương mại ngày càng giãn rộng.

Đang tồn tại nhiều quan điểm mâu thuẫn nhau trong nội bộ đảng Cộng sản, từ Bộ Chính trị tới tầng lớp cán bộ địa phương, về nguyên nhân gây ra căn bệnh hiểm nghèo của nền kinh tế VN và cách thức khắc phục chúng…

Vũ Cận:

Nóc nhà

Mắng cột nhà

Bởi chân bay mục

Nên nhà dột

*

Bay liệu hồn

Nếu mai nhà sập