Khó thật!


Khó thật! magnify

Khó thật!

Nếu gọi nghề báo là nguy hiểm, thì có lẽ qua vụ án này, chúng ta thấy sự nguy hiểm nhất là ở chỗ pháp luật đang đòi hỏi nhà báo phải viết ra...chân lý. Nhà báo không thể có chứng cứ như cơ quan tố tụng, họ cũng không làm thay việc của cơ quan điều tra, họ dẫn nguồn tin từ các nhân mối. Nhưng nếu thông tin đăng tải khác với kết luận điều tra, thì họ có nguy cơ bị xử lý hình sự vì thông tin sai sự thật”.

(Blogger Bố Cu Hưng - Trước phiên xử hai nhà báo: Dừng lại hay "bị lũ cuốn"?)

(Tranh ? Lê Văn Tài)

Bố Cu Hưng nói đúng!

Khó thật!

Khó quá!

Không hiểm nghèo sao, khi đã có người nhơn nhơn độc quyền chân lý?

Không hiểm nghèo sao, khi chính hắn vẫn câng câng vỗ ngực: “Chân lý là tao mà Công lý cũng là tao”?

Vậy thì bài toán của ta cần lời giải cho cơn lũ thông tin, kỹ thuật lạn lách, hay nạn lụt độc quyền?

Có phải 14 tháng 10 là Ngày Tổng Răn Đe Báo Chí?