Thoát Quyền


Thoát Quyền magnify

Thoát Quyền

"Xung quanh mọi cuộc đấu tranh đều có bóng dáng của quyền lực. Quyền lực có thể khiến cha giết con, con giết cha, vợ giết chồng, anh em - bạn bè tàn sát lẫn nhau... Quyền lực song hành với quyền lợi. Quyền lợi thực ra là của dân, nhưng thực tế người ta hay lợi dụng cái này để làm lợi cho mình (thoát quyền). Các cơ quan mà mất đoàn kết hiện nay, thực ra cũng chỉ là tranh chức tước và quyền lợi".

Nguyên CTQH Nguyễn Văn An - 12/10/2008

Nguồn: Chuyện ngoài chính sự với nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An