Bài Ca Điếu Cày


BÀI CA ĐIẾU CÀY magnify

BÀI CA ĐIẾU CÀY

Điếu Cày ơi Điếu Cày
Nghĩa khí, lòng ta say !
Lũ vua quan bán nước
Bắt anh dâng quan thày.

Lũ trốn nợ nhân dân
Vu anh tội trốn thuế
Nội xâm còn yên ghế
Đất nước còn đắng cay !

Chim ơi đừng hót nữa
Anh ra tòa hôm nay
Bản Giốc, Hoàng Sa gọi
Sá chi thân tù đày ?

Một người vào ngục thất
Triệu người tay tiếp tay
Quốc hồn căng ngực trẻ
Vang bài ca Điếu Cày !


Thái Hữu Tình

Sáng 10-9-2008