Họ có thể Chiến Thắng Sự Gian Dối!


Họ có thể Chiến Thắng Sự Gian Dối! magnify

Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn

1918-2008

“…Người ta sẽ hỏi: văn học thì có thể làm gì để chống lại sự tấn công khốc liệt của bạo lực công khai? Vậy thì chúng ta đừng quên điều này:

Bạo lực không sống một mình và không có khả năng sống một mình; nó buộc phải đan xen với dối trá.

Giữa chúng có một mối dây liên kết tự nhiên, mật thiết và sâu đậm nhất. Bạo lực lấy gian dối làm nơi trú ẩn, gian dối lấy bạo lực làm chỗ nương tựa.

Người nào từng một lần tuyên bố lấy bạo lực làm Phương Pháp thì người đó buộc phải chọn dối trá làm Nguyên Tắc.

Khi mới ra đời, bạo lực hoành hành một cách công khai và thậm chí vênh vang. Nhưng khi nó mạnh rồi, có ghế ngồi vững vàng rồi, nó cảm thấy bầu không khí quanh mình loãng ra nên không thể sống được nếu không hạ xuống mà nấp vào lớp mây của gian dối, ngụy trang mình bằng những lời đường mật.

Không nhất thiết là lúc nào nó cũng công khai cắt cổ người ta đâu, mà thường thường nó đòi buộc dân đen của mình thề trung thành với dối trá, đồng lõa với dối trá.

Bước đi bình thường của người can đảm bình thường là không tham gia vào dối trá, không ủng hộ dối trá. Cứ để nó xâm nhập vào thế giới, thậm chí cai trị thế giới này - mà không có sự trợ lực của mình.

Nhưng văn sĩ và nghệ sĩ thì có thể làm hơn như thế: Họ có thể Chiến Thắng Sự Gian Dối!

Trong cuộc chiến chống lại gian dối thì nghệ thuật đã từng chiến thắng và sẽ chiến thắng mãi. Một cách rõ ràng và không thể phủ nhận được, vì mọi người! Gian dối có thể khuất phục nhiều thứ trên thế giới này, nhưng không thể khuất phục nghệ thuật được.

Và ngày nào gian dối bị xua tan thì bạo lực trần trụi sẽ tỏ lộ thân hình gớm ghiếc - và bạo lực, thối rữa, sẽ đổ nhào”.

Trích Diễn văn Nobel 1970 của nhà văn Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn

http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1970/solzhenitsyn-lec...